Profesjonalizm i doświadczenie gwarancją jakości przekładu

ul. Spółdzielców 31/62,
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 498 48 31
kom. +48 697 721 653

 

   

SERDECZNIE WITAM !

 

Polecam Państwu swoje usługi translatorskie w zakresie tłumaczeń przysięgłych, jak i wszelkiego innego rodzaju tłumaczeń z języka polskiego na język angielski, jak i z angielskiego na polski.Jeśli chodzi o ten pierwszy rodzaj tłumaczeń- nowa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku ("Dziennik Ustaw" Nr 273, pozycja 2702), jak i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięglego ("Dziennik Ustaw" Nr 15, poz.131)zasadniczo uregulowały zasady pracy tłumaczy przysięgłych.Najróżniejsze są też potrzeby różnorodnych instytucji, spółek, organizacji, podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych klientów w zakresie tłumaczeń nie wymagających uwierzytelnienia. Te - rzecz jasna - także w pełni zaspakaja "Text International Ryszard Stoecker".

W CZASIE MOJEJ PONAD 20 - LETNIEJ DZIALALNOŚCI JAKO TŁUMACZA (PRZYSIĘGŁYM TŁUMACZEM JESTEM OD ROKU 1984) tłumaczyłem wszelkie rodzaju pisma, zapisy, notatki, dokumenty, artykuły prasowe, książki, itp.; od listów (a nawet grypsów!),poprzez dokumenty urzędowe,policyjne, prokuratorskie i sądowe, instrukcje użytkowania bardziej lub mniej skomplikowanych urządzeń technicznych, dowody "na piśmie", prace naukowe, do fragmentów literatury pięknej.

Szczególną wartość mają dla mnie tłumaczenia homilii Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszonych w czasie Pielgrzymki Naszego Papieża do Ojczyzny w czerwcu 1999 roku, na język angielski, zawarte w albumie "Radość i Łzy", wydanym przez krakowską oficynę "Kwadrat" w 2000 roku.Ostatnio też (czerwiec 2005 roku)tłumaczyłem podpisy na wystawę fotogramów "Karol Wojtyła - Jan Paweł II 1920 - 2005", otwartą 23 lipca 2005 roku na dziedzińcu Pałacu Biskupów Krakowskich, przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie.
Tłumaczę też ustnie, choć stanowi to raczej margines mojej aktywności translatorskiej. W tym zakresie wiele doświadczeń zebrałem jako tlumacz wojewodów byłego województwa bielskiego ( w latach 1990 - 1998). Spośród wielu spotkań z gośćmi zagranicznymi, najbardziej utkwiło mi w pamięci tłumaczenie spotkania wojewody bielskiego, prof. Marka Trombskiego z Hilary Clinton, żoną ówczesnego prezydenta USA.

Takie "perełki" na profesjonalnej drodze łłumacza nie znajdują się wszak zbyt często.Codzienny obowiązek to tłumaczenie dziesiątków dokumentów, niezbędnych dla mieszkańców Podbeskidzia oraz województwa śląskiego, jak i wielu przyjeżdżających do nas gości zagranicznych.

CO WIĘC TŁUMACZĘ NAJCZĘŚCIEJ ? Hm... Pewnie nie wymienię tu wszystkiego, ale spróbujmy:akty stanu cywilnego ( urodzenia, małżeństwa, rozwody, zgony), świadectwa szkolne, dyplomy uczelni wyższych, indeksy, świadectwa pracy, świadectwa niekaralności, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia skończenia kursów najróżniejszych typów,akty notarialne, wyroki i postanowienia sądowe, umowy spółek, umowy najrożniejszych rodzajów ( od umów o pracę po umowy dzierżawy, itp.), testamenty, patenty, certyfikaty, rachunki, oświadczenia i wyciągi bankowe, dowody tożsamości, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, opinie,decyzje administracyjne, wyciągi z ksiąg wieczystych, dokumentacje postępowań upadłościowych, pełnomocnictwa, dokumentacje: celna i podatkową, zamówienia komercyjne, faktury wszelkich typów.....

Pewnie to nie wszystkie rodzaje dokmentów tłumaczonych w ciągu 21 lat mojej pracy translatorskiej, bo tych dokumentów, uzbierałoby sie około ... dwóch tysięcy !
Jak już wspomniałem tłumaczę nie tylko jako przysięgły, ale wykonuję też tzw. tłumaczenia zwykłe, spośród ktorych najliczniejszą grupę stanowią przekłady różnego typu instrukcji technicznych i korespondencja prywatna.

Acha; i coś o sobie: magisterium zrobiłem na Uwiersytecie Śląskim w zakresie filologii, a wiek... cóż -jestem w okresie... w pełni dojrzałej aktywności zawodowej.
Jestem do dyspozycji Wszystkich Państwa.